oncom-7-4

Peribahasa

07 April 2018

Gajah mati meninggalkan gading, manusia?